Certifikácie a kódexy

Spoločnost ÚSOVSKO FOOD a.s. je vlastníkom týchto certifikátov.