Nové jabloňové sady – pro kvalitní jablka na stůl i do tyčinek Fit

V souvislosti s plánovanou restrukturalizací bylo na podzim loňského roku vysazeno 32 hektarů nových jabloní na plochách v Klopině.

Výsadba stromů byla ukončena 12. listopadu 2014. Tato nová výsadba je zastřešena protikroupovým systémem a doplněna kapkovou závlahou. Tímto opatřením dochází nejen k částečné změně věkové struktury, ale také k obměně odrůdové skladby, což přinese zajištění produkce kvalitního ovoce pro příští léta. Kroupy a nevyrovnaný úhrn dešťových srážek patří v posledních letech k největším problémům v pěstování ovoce. Protikroupové sítě a kapková závlaha by měly minimalizovat možné negativní přírodní vlivy.